contactar els professionals en la contaminació electromagnetica
contactar els experts en les radiacions
tot per detectar i apantallar la radiacio electromagnetica i electrosmog
Notícies i actualitat sobre la radiació electromagnètica, els seus efectes en la societat, i en la salut humana
protección contra els camps electromagnètics

Lloguer de mesuradors de camps electromagnètics (CEM) de baixa freqüència

Lloguem mesuradors perquè els nostres clients puguin mesurar les exposicions als camps electromagnètics de baixa freqüència generats per centres de transformació i línies d'alta tensió.

Mesuradors de camp magnètic

Gighertz Solutions ME3030B

Oferim en servei de lloguer el model ME3030B, un mesurador usat àmpliament per determinar els nivells d'exposició i realitzar mesuraments fiables, ràpides i senzilles dels camps electromagnètics generats per línies d'alta tensió, transformadors, cables de distribució, etc. És un equip d'ús fàcil - tan sol cal encendre l'equip per començar a prendre les lectures. Mesura la intensitat de camp magnètic en unitats de nanotesla i de campo elèctric en unitats de volts per metres

L'equip ve amb instruccions de maneig senzilles en castellà. Després de prendre les lectures, pot consultar la nostra guia de nivells d'exposició (veure a baix), elaborada per orientar als nostres clients sobre el tema i ajudar-los a entendre els mesuraments que realitzen. La guia de nivells d'exposicions inclou detalls dels nivells de referència i nivells cautelars, la normativa vigent, i els efectes possibles en la salut humana.

  • Preu de lloguer (3 dies hàbils): 60,00 Euros (despeses d'enviament/recollida i IVA inclòs)
  • Preu de lloguer (5 dies hàbils): 80,00 Euros (despeses d'enviament/recollida i IVA inclòs)
  • Contactar amb nosaltres per reservar un equipKit de mesurament: mesurador de camps electromagnètics de baixa freqüència
+ mesurador de radiació d'antenes

medidores de radiación de alta y baja frecuencia

A causa de la gran diferència en freqüències, no és possible usar un sol equip per mesurar camps electromagnètics (CEM) de 50 Hz, generats per centres de transformació per exemple, a més de la radiació d'alta freqüència (microones) emesa per les antenes de telecomunicació (freqüències d'1 GHz i més). Per a clients interessats a avaluar el seu entorn electromagnètic de forma més completa, lloguem un "kit" de mesurament que es compon d'un mesurador de camps electromagnètics de baixa freqüència EM3030B, i un mesurador de radiació d'alta freqüència HF35C. D'aquesta forma, es pot mesurar tant la intensitat de CEM generats per transformadors i línies d'alta tensió, com la radiació micro-ona generada per antenes de telefonia mòbil, wifi, etc. Els dos equips són d'ús fàcil, i dissenyats específicament per a ús particular. A més, proveïm tota la informació necessària per realitzar i entendre el significat dels mesuraments. Tan sol cal concretar dates amb Radiansa, i nosaltres organitzem el lliurament i recollida de l'equip pel servei missatger MRW.

  • Preu de lloguer (3 dies hàbils): 75,00 Euros (despeses d'enviament/recollida i IVA inclòs)
  • Preu de lloguer (5 dies hàbils): 95,00 Euros (despeses d'enviament/recollida i IVA inclòs)
  • Contactar amb nosaltres per reservar un kit de mesurament


Índex | Contactar | Sobre | Legal
©Radiansa Consulting 2012