contactar els professionals en la contaminació electromagnetica
contactar els experts en les radiacions
tot per detectar i apantallar la radiacio electromagnetica i electrosmog
Notícies i actualitat sobre la radiació electromagnètica, els seus efectes en la societat, i en la salut humana
contaminacion electromagnetica

Una nota sobre harmonitzadors, adhesius "anti-radiació" per a mòbils, neutralitzadors, equilibradors energètics, inhibidors, i productes similars

Al mercat actual, existeixen diversos dispositius que suposadament tenen el poder de protegir a l'usuari contra els efectes nocius de la radiació electromagnètica

Considerem fraudulentes les declaracions sobre la capacitat d'aquests productes quan de les seves accions contra les radiacions electromagnètiques.

Encara que algunes de les pàgines web d'aquests productes fa l'efecte que els seus dispositius tenen una credibilitat científica, per desgràcia declaracions com "El sistema elimina els efectes negatius de la contaminació electromagnètica d'origen natural i artificial", o "És la primera tecnologia avalada científicament que compatibilitza les radiacions electromagnètiques dels telèfons mòbils amb l'usuari", no té cap base científic o metge en absolut, i no sobreviurien cap investigació legal, mèdica o científica.

Aquests productes clarament no es basen en cap procés real que redueixi l'exposició humana a la radiació, o els efectes de les radiacions.

La ironia trista d'aquesta situació és que aquests productes en realitat poden contribuir a augmentar les exposicions, perquè la gent es pensa protegida (equivocadament), i per això s'exposa a les fonts de contaminació electromagnètica encara més i sense cap control. És possible que l'ús dels productes en qüestió pot alleujar uns de les símptomes de electrosensibilitat en alguns casos; l'efecte placebo és ben conegut. Però atès que el seu ús no redueix l'exposició a la radiació de cap manera, no poden protegir els éssers humanes contra els possibles efectes nocius de la radiació electromagnètic en el llarg termini. Llavors, el seu ús pot ser perillós sobretot per a nens, adolescents, i usuaris freqüents de telèfons mòbils.

Els venedors d'aquest tipus de producte són, com a poc, irresponsables.

Aconsellem a les víctimes d'estafes d'aquest tipus que es contactin amb FACUA Consumidors en Acció. Es poden denunciar productes d'aquest tipus directament a la pàgina de la FACUA sobre la seva campanya "Lluita Contra les Mentides dels Productes Miracle".

FACUA ja ha denunciat diversos venedors de productes d'aquest tipus davant les autoritats sanitàries, citant el Reial decret 1907/1996, de 2 d'agost, sobre publicitat i promoció comercial de productes, activitats o serveis amb pretesa finalitat sanitària. Esperem més accions en el futur no-llunyà.

chi-waveguard
Imatges d'un producte antiradiación fraudulent. Hi ha moltes variacions, però tots funcionen de la mateixa manera (no funcionen de cap manera).

No tenim cap dubte a publicar davant el domini públic aquest avís sobre els productes en qüestió, el nostre base legal en aquesta acció és totalment segur.

Venedors o fabricadors a la recerca de distribuïdors: com ja entendran, no ens interessa ser partidaris d'aquestes estafes.

Contactar amb nosaltres para més informació o qualsevol consulta.

Índex | Contactar | Sobre | Legal
©Radiansa Consulting 2015