contactar els professionals en les radiacions
contactar els experts en les radiacions
tot per detectar i apantallar la radiacio electromagnetica i electrosmog
Notícies i actualitat sobre la radiació electromagnètica, els seus efectes en la societat, i en la salut humana
el gas radon

Proves de gas radó en llocs de treball

Radiansa Consulting proporciona un servei de mesurament de nivells de gas radó en locals comercials i llocs de treball.

Prevenció de riscos laborals

A part de les obligacions legals, el gas radó forma part de l'aire que respiren els seus empleats, i per això presenta un risc en els llocs de treball, sobretot si els nivells de radó en el seu local o oficina estan per sobre dels nivells d'acció recomanats per les autoritats competents el públic. Treballem directament amb empreses o en col·laboració amb Serveis de Prevenció de Riscos Laborals per esbrinar si els nivells de radó en el seu local poden afectar la salut dels empleats, encara que l'activitat laboral no implica una obligació legal. Facilitem una anàlisi i una interpretació comprensible dels resultats i, si és necessari, recomanem mesures adequades per reduir el nivell de radó en el seu lloc de treball.

Contactar amb nosaltres per demanar un pressupost sense compromís.

El nostre servei de mesurament de radó compleix amb els procediments establerts pel Consell de Seguretat
Nuclear sobre la competència de laboratoris de mesura de radó i el estàndard IEC 17025

Usem la tecnologia "càmera iònica de electrets" (el sistema E-PERM), i com a representants a Espanya del sistema E-PERM, comptem amb el suport tècnic del fabricant del sistema de mesura de radó més important als Estats Units, el país amb la normativa sobre el radó més desenvolupat al món.

Mesuraments obligatoris

Mitjançant el Reial decret 1439/2010 s'obliga directament als titulars de les activitats en les quals existeixin fonts naturals de radiació, com el radó, a realitzar els estudis necessaris per determinar si existeix un increment significatiu de l'exposició dels treballadors o dels membres del públic, que no pugui considerar-se menyspreable des del punt de vista de la protecció radiològica, sense necessitat que aquests estudis siguin exigits per les autoritats competents.

Les activitats laborals els titulars de les quals han de realitzar els estudis requerits pel RD 1439/2010 inclouen les que es duen a terme en els següents llocs de treball:

  • Establiments termals
  • Cuevas, galeries i mines
  • Instal·lacions on s'emmagatzemen i tracten aigües d'origen subterrani
  • Llocs de treball subterranis en general
  • Llocs de treball en zones identificats pels seus valors elevats de radó

Proveïm un servei complet que compleix amb els procediments establerts pel Consell de Seguretat Nuclear (CSN) en la Instrucció IS-33 del 21 de Desembre 2011. Per demanar un pressupost per a una inspecció de gas radó en la seva empresa, per favor contacti amb nosaltres i li atendrem en funció de les seves necessitats.

ReferènciesÍndex | Contactar | Sobre | Legal
©Radiansa Consulting 2012