contactar els professionals en les radiacions
contactar els experts en les radiacions
tot per detectar i apantallar la radiacio electromagnetica i electrosmog
Notícies i actualitat sobre la radiació electromagnètica, els seus efectes en la societat, i en la salut humana
el gas radon

Proves de gas radó en habitatges

Realitzem proves de radó incloent una anàlisi i una interpretació dels resultats i, si és necessari, li aconsellem sobre les mesures adequades per reduir el nivell de radó en la seva llar.

Usem la tecnologia "càmera iònica de electrets" (el sistema E-PERM), un sistema idoni per a clients que necessiten una resposta ràpida, precisa, i fiable. Com a representants a Espanya del sistema E-PERM, comptem amb el suport tècnic del fabricant del sistema de mesura de radó més important als Estats Units, el país amb la normativa sobre el radó més desenvolupat al món. Prengui en compte que no es pot mesurar els nivells de gas radó usant un comptador Geiger.

Servei de mesurament de radó per a particulars

  • Prova de radó en domicili, 7 dies: 120,00 Euros (IVA i despeses d'enviament/recollida inclosos).
  • Prova de radó en domicili, 3 mesos: 120,00 Euros (IVA i despeses d'enviament/recollida inclosos).
  • Contactar amb nosaltres para més informació.

És molt fàcil usar el servei, i ho fem tot per via d'un servei missatger, és a dir, no és necessari que un tècnic es desplaci al seu domicili.

Una càmera E-PERM
Una càmera activada

Subministrem als nostres clients 2 detectors de radó (cameras E-PERM), similars a ampolles de plàstic, juntament amb les corresponents indicacions per a la seva correcta col·locació. Per iniciar el mesurament tan sol cal descargolar la tapa de la "ampolla" (veure els gràfics a l'esquerra d'aquesta pàgina). Després del període de prova, recollim els detectors per missatger per a la seva anàlisi, i llavors calculem el nivell de gas radó. En el termini d'una setmana, li enviarem l'informe corresponent als nivells del gas radó al domicili estudiat, i les nostres recomanacions.

Els detectors són dispositius passius, no consumeixen energia, i no contenen cap component nociu. La prova ha de realitzar-se en condicions de "habitatge tancat", és a dir, les finestres i les portes a la zona de mesurament hauran d'estar normalment tancades (excepte per entrar i sortir), sense ventilació o aire condicionat per poder acumular la màxima quantitat de radó i reduir els efectes de les fluctuacions en els nivells de radó.

Per contractar una prova de radó, per favor contactar amb nosaltres.

Quin període de mesurament realitzar, 7 dies o 3 mesos?

Els mesuraments de curt termini (7 dies) serveixen sobretot per esbrinar si una casa té altes concentracions de radó; es realitzen aquests mesuraments per aconseguir una resposta ràpida i segons els resultats, el propietari pot decidir si és necessari prendre mesures de reducció o no.

D'altra banda, els mesuraments de llarg termini serveixen per donar un mesurament del nivell d'exposició en condicions normals, sense la necessitat de mantenir les finestres i portes tancades per exemple. No obstant això, la temporada de mesurament pot afectar el mesurament - a l'estiu tenim més ventilació a la casa que a l'hivern, llavors el nivell de radó a la casa és menor a l'estiu que a l'hivern. D'aquesta forma, un mesurament de tres mesos a l'estiu pot donar un resposta diferent que un mesurament de tres mesos a l'hivern. En canvi, un mesurament de 7 dies amb condicions de casa tancada pot ser menys afectada per la temporada en què es realitzen els mesuraments - però mantenir la casa "tancada" a l'estiu, sense ventilació ni aire condicionat pot resultar incòmode per als habitants. Llavors realment no hi ha una única manera "correcta" per esbrinar l'exposició exacta al llarg d'un any, excepte un mesurament durant un any sencer, però els períodes de mesurament inferior serveixen perfectament per esbrinar si es necessiten prendre mesures per reduir els nivells de radó al seu edifici.

El nostre servei de mesura de radó compleix amb els procediments establerts per el
Consell de Seguretat sobre la competència de laboratoris de mesura de radó

El sistema de mesurament de radó E-PERM

El sistema E-PERM ens proveeix lectures de radó amb una precisió semblant als monitors electrònics de radó. A causa de l'alta sensibilitat dels electrets a les ionitzacions produïdes pel radó, el sistema permet la realització de mesuraments fiables en un termini molt reduït en comparació d'altres sistemes passius. Per a les persones que necessiten realitzar una prova de radó ràpid, el sistema E-PERM representa la millor opció. El sistema E-PERM també permet mesuraments precisos de llarga durada (habitualment 3 mesos), conforme amb el temps de mesurament requerit per altres sistemes de mesura.

S'inclouen com a usuaris del sistema E-PERM:

  • L'Agència de Protecció Ambiental (EPA) dels EUA per mesurar nivells de radó ambiental.
  • L'Agència Internacional Energia Atòmica (IAEA) per al seu estudi mundial de nivells de radó en 60 països.
  • Més de 500 laboratoris i serveis d'inspecció d'habitatges en els EUA.


Índex | Contactar | Sobre | Legal
©Radiansa Consulting 2012